500 Αναγκαίοι ορισμοί για την Έκθεση - Έκφραση

500 Αναγκαίοι ορισμοί για την Έκθεση - Έκφραση

Γλώσσα: Ελληνικά

Άρης Γιαβρής

pdf Πηγή

Βοήθητικό υλικό για το μάθημα Έκθεση-Έκφραση του Λυκειου.

Η ανάγκη για ορισμούς

Όλοι χρειαζόμαστε ορισμούς:

  • Για να γνωρίζουμε τη σημασία των λέξεαν που συμβολίζουν τα γεγονότα και τις σχέσεις τους.
  • Για να κατανοήσουμε τα γεγονότα και τις μεταξύ τους σχέσεις, που διαμορφώνουν την καθημερινή μας πραγματικότητα.
  • Για να οργανώσουμε τη σκέψη μας και να διατυπώσουμε τις κρίσεις μας σχετικά με τα γεγονότα.
  • Για να διαμορφώνουμε την πρσωπική μας γνώμη.

Οι ορισμοί στην Έκφραση-Έκθεση

Οι 500 ορισμοί καλύπτουν τους ορισμούς των εννοιών όλων των θεματικών κύκλων της Β’ και της Γ’ Λυκείου!

Γι’ αυτό το λόγο, αποτελούν χρήσιμο εργαλείο:

  • Για την πληρέστερη κατανόηση των θεματικών ενοτήτων
  • Για την παραγωγή λόγου
Θα πετάξεις βιβλία που δεν χρειάζεσαι;; Πούλησέ τα!