eklogika.gr

Γ΄ Δημοτικού

Ο μαγικός κύριος Κολοτούμπας γράφει ιστορίες - Δημιουργική γραφή για παιδιά Δημοτικού

Ο μαγικός κύριος Κολοτούμπας γράφει ιστορίες - Δημιουργική γραφή για παιδιά Δημοτικού

Εξωσχολικά παιδικά βιβλία, Α΄ Δημοτικού, Β΄ Δημοτικού, Γ΄ Δημοτικού, Δ΄ Δημοτικού, Ε΄ Δημοτικού, ΣΤ΄ Δημοτικού

Χατζή Μαρία

Δημοσιεύθηκε 11 Απρ 2013

Αναζητούσατε έναν πρακτικό και ευχάριστο τρόπο για να διδάξετε στα παιδιά πώς να γράφουν μια περιπετειώδη ιστορία; Ο μικρός αυτός οδηγός είναι η απάντηση σ’ αυτή σας την αναζήτηση.

Ο μαγικός κύριος Κολοτούμπας είναι ένα εποπτικό μέσο διδασκαλίας, απλό και αποτελεσματικό, για τον εκπαιδευτικό και τον γονέα. Με τις κολοτούμπες του οδηγεί τα παιδιά στη συγγραφή μιας Περιπέτειας, με συνεχείς ανατροπές για τον ήρωα. Αποκαλύπτει τα μυστικά…

Συνέχεια »
Προβλήματα Αριθμητικής

Προβλήματα Αριθμητικής

ΣΤ΄ Δημοτικού, Ε΄ Δημοτικού, Δ΄ Δημοτικού, Γ΄ Δημοτικού, Γ΄ Γυμνασίου, Β΄ Δημοτικού, Β΄ Γυμνασίου, Α΄ Δημοτικού, Α΄ Γυμνασίου, Για τον εκπαιδευτικό, Σχολικά Βοηθήματα, Μαθηματικά Γενικά

Δημοσιεύθηκε 1 Δεκ 2011

Βιβλίο με παλιές ασκήσεις μαθηματικών επιπέδου δημοτικού και γυμνασίου. Χρήσιμο για μαθηματικούς που ψάχνουν για ασκήσεις εκτός των συνηθισμένων.

Συνέχεια »
Εικονογραφημένο  Λεξικό Α

Εικονογραφημένο Λεξικό Α', Β', Γ' Δημοτικού: Το πρώτο μου λεξικό

Λεξικά, Α΄ Δημοτικού, Β΄ Δημοτικού, Γ΄ Δημοτικού

Δημοσιεύθηκε 27 Σεπ 2011

Το πρώτο μου Λεξικό είναι ένα εύχριστο και σύγχρονο λεξικί που στόχο του έχει να βοηθήσει τα παιδιά των πρώτων τάξεων του δημοτικού να εξοικειωθούν με τις λειτουργίες του αλφάβητου και τη χρήση λεξικού, αλλά και να κατακτήσουν βασικές δεξιότητες του λεξιλογίου.

Συνέχεια »
Μελέτη Περιβάλλοντος Γ

Μελέτη Περιβάλλοντος Γ' Δημοτικού - Βιβλίο δασκάλου

Γ΄ Δημοτικού

Δημοσιεύθηκε 18 Σεπ 2011

Το βιβλίο αυτό, όπως και το Βιβλίο του Μαθητή και το Τετράδιο Εργασιών, γράφτηκαν για να βοηθήσουν τον δάσκαλο στο διδακτικό του έργο στο μάθημα της Μελέτης του Περιβάλλοντος.

Σκοπός μας είναι να βοηθούν οι μαθητές/μαθήτριες να οικοδομήσουν προσωπικά αλλά και από κοινού με τους συμμαθητές / τις συμμαθήτριες τους γνώσεις, συμμετέχοντας σε διαλόγους και εφαρμόζοντας παιδαγωγικά κατάλληλες πρακτικές. Επειδή το νόημα του αλφαβητισμού έχει αλλάξει στις μέρες μας, μέσα από τη διδασκαλία των μαθημάτων δεν επιδιώκεται μόνο η απόκτηση γνώσεων. Παιδαγωγική επιδίωξη είναι…

Συνέχεια »
Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Γ

Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Γ' & Δ' Δημοτικού: Στο σχολειό του κόσμου - Βιβλίο δασκάλου

Γ΄ Δημοτικού, Δ΄ Δημοτικού

Δημοσιεύθηκε 16 Σεπ 2011

Ακολουθεί ο πρόλογος του βιβλίου…

Oι στόχοι του μαθήματος

H εισαγωγή της Λογοτεχνίας στο ∆ημοτικό σχολείο αποτελεί γεγονός ευοίωνο και οπωσδήποτε σημαντικό, που πρέπει να χαιρετιστεί, αλλά και να προβληματίσει όσους θα αναλάβουν την υλοποίησή του. Προγενέστερες προσπάθειες έδειξαν την αναγκαιότητα της αισθητικής και καλλιτεχνικής διαπαιδαγώγησης των μικρών μαθητών, αλλά και τη δυσκολία του εγχειρήματος. ∆εν πρόκειται, ωστόσο, για δυσκολία ποιοτική, μια και το λογοτεχνικό κείμενο απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, αλλά για τους τρόπους πρόσβασης σ’ αυτό. Η διαπίστωση αυτή απαιτεί προσεκτική επιλογή των πρωτότυπων κειμένων και ιδιαίτερη φροντίδα στην αξιοποίηση των μεταφράσεων, των διασκευών, των ελεύθερων αποδόσεων. Αν και η σύγχρονη λογοτεχνία για παιδιά πρέπει να στηρίξει την προβολή της Λογοτεχνίας στο ∆ημοτικό, εντούτοις δεν αρκεί από μόνη της, αν βέβαια δε θέλουμε να καταλήξουμε σε μονότροπα αποτελέσματα.

Επομένως, βασικός στόχος του Aνθολόγιου της Γ ́ και ∆ ́ τάξης του ∆ημοτικού είναι η καλλιέργεια της λογοτεχνικής ευαισθησίας και της φιλαναγνωσίας στο παιδί με τρόπους παιγνιώδεις και προπαντός ευχάριστους, με την προϋπόθεση ότι το παιχνίδι και η ελεύθερη δραστηριότητα δε θα υπονομεύουν το κείμενο, αλλά, αντίθετα, οι όποιες παραγωγικές εργασίες θα αναπτύσσονται έχοντάς το ως κέντρο τους, αφορμώμενες δηλαδή αλλά και επιστρέφοντας σε αυτό.

H επιλογή των κειμένων

∆όθηκε, λοιπόν, μεγάλη προσοχή στην επιλογή των κειμένων, ώστε να καλύπτουν τη σύγχρονη λογοτεχνία, προετοιμάζοντας το παιδί για μια αβίαστη και έμμεσα βιωματική…

Συνέχεια »
Μουσικό Ανθολόγιο Δημοτικού (Βιβλίο Δασκάλου)
Μελέτη Περιβάλλοντος Γ

Μελέτη Περιβάλλοντος Γ' Δημοτικού - Τετράδιο εργασιών

Γ΄ Δημοτικού

Δημοσιεύθηκε 14 Σεπ 2011

Τετράδιο εργασιών για το μάθημα Μελέτη Περιβάλλοντος για την Γ’ Δημοτικού σε ηλεκτρονική μορφή pdf.

Συνέχεια »
Ιστορία Γ

Ιστορία Γ' Δημοτικού: Από τη Μυθολογία στην Ιστορία - Βιβλίο δασκάλου

Γ΄ Δημοτικού

Δημοσιεύθηκε 14 Σεπ 2011

Πρόλογος βιβλίου

Το Βιβλίο του ∆ασκάλου έχει σκοπό να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να αξιοποιήσει όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά το Βιβλίο του Μαθητή και το Τετράδιο Εργασιών. ∆ίνει συμπληρωματικές πληροφορίες και προσφέρει…

Συνέχεια »
Μουσική - Γ΄ και  Δ΄ Δημοτικού

Μουσική - Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού

Γ΄ Δημοτικού, Δ΄ Δημοτικού

Δημοσιεύθηκε 13 Σεπ 2011

Η ιστορία της μουσικής ξεκινάει παράλληλα με την ανθρώπινη ύπαρξη και τον πολιτισμό. Η μουσική ήταν και είναι αναπόσπαστο μέρος της ζωής του ανθρώπου παίζοντας ιδιαίτερο και ση­μαντικό ρόλο σε όλες τις καθημερινές του δραστηριότητες από την αρχαιότητα ως σήμερα. Η ανάγκη για μουσική δημιουργία και έκφραση μέσω αυτής παρουσιάστηκε σε όλους τους λαούς και τους πολι­τισμούς. Οι πρώτοι μουσικοί ήχοι για τον άνθρωπο υπήρξαν οι ήχοι της φύσης και της φωνής του, ε­νώ τα πρώτα μουσικά όργανα έγιναν τα χέρια και το σώμα του – ήχοι που έγιναν χορός, ποιήματα, τραγούδια και πλαισίωσαν τις θρησκευτικές τελετές, τις γιορτές, τους αγώνες και τις κατακτήσεις του. Η μουσική έγινε μέσο έκφρασης και εξωτερίκευσης συναισθημάτων αποδίδοντας εικόνες και συ­γκινήσεις, μέσο επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης, έγινε παράδοση, εξέλιξη, πρόοδος και πολιτισμός, έγινε παγκόσμια γλώσσα με δύναμη μεταφέροντας μηνύματα, αξίες και αρχές ανά τους αιώνες…

Συνέχεια »
Μελέτη Περιβάλλοντος Γ

Μελέτη Περιβάλλοντος Γ' Δημοτικού - Βιβλίο μαθητή

Γ΄ Δημοτικού

Δημοσιεύθηκε 13 Σεπ 2011

Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στην απόκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων, που επιτρέπουν στο μαθητή να παρατηρεί, να περιγράφει, να ερμηνεύει και σε κάποιο βαθμό να προβλέπει τη λειτουργία, τους συσχετισμούς και τις αλληλεπιδράσεις του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Με οδηγό το Βιβλίο και συνεργάτες τους συμμαθητές και το δάσκαλο, κάθε μαθητής θα…

Συνέχεια »