Άγχος στη σκηνή: αίτια και τρόπος αντιμετώπισης για σπουδαστές πιάνου

Άγχος στη σκηνή: αίτια και τρόπος αντιμετώπισης για σπουδαστές πιάνου

Language: Greek

by Μπακούρα Ευθυμία

pdf Source

Categories

Music Miscellaneous

Τι είναι άγχος, γιατί και πώς εμφανίζεται στους μουσικούς?

Διαβάστε σε αυτό το βιβλίο τους τρόπους αντιμετώπισης και χρήσιμα συμπεράσματα…

Θα δώσεις στα παλιά σου βιβλία μια δεύτερη ευκαιρία;        Πούλησέ τα!