Άγχος στη σκηνή: αίτια και τρόπος αντιμετώπισης για σπουδαστές πιάνου

Άγχος στη σκηνή: αίτια και τρόπος αντιμετώπισης για σπουδαστές πιάνου

Language: Greek

by Μπακούρα Ευθυμία

pdf Source

Categories

Music Miscellaneous

Τι είναι άγχος, γιατί και πώς εμφανίζεται στους μουσικούς?

Διαβάστε σε αυτό το βιβλίο τους τρόπους αντιμετώπισης και χρήσιμα συμπεράσματα…