Έβγα ν

Έβγα ν' Ακούσης το πουλί - Άσμα

Language: Greek

by Γ. Βιζυηνός, Α. Κατακουζηνός

pdf Source

Categories

Sheet music

Παρτιτούρα για φωνή και πιάνο από το άσμα “Έβγα ν’ Ακούσης το πουλί” των Βιζυηνού και Κατακουζηνού.

Θα πετάξεις βιβλία που δεν χρειάζεσαι;;        Πούλησέ τα!