Έβγα ν

Έβγα ν' Ακούσης το πουλί - Άσμα

Language: Greek

by Γ. Βιζυηνός, Α. Κατακουζηνός

pdf Source

Categories

Sheet music

Παρτιτούρα για φωνή και πιάνο από το άσμα “Έβγα ν’ Ακούσης το πουλί” των Βιζυηνού και Κατακουζηνού.