Γλώσσα Δ

Γλώσσα Δ' Δημοτικού: Πετώντας με τις λέξεις - Βιβλίο Δασκάλου

Language: Greek

by Κ. Διακογιώργη, Θ. Μπαρής, Χ. Στεργιόπουλος, Ε. Τσιλιγκιριάν

pdf Source

Categories

4th Elementary

Το βιβλίο του Δασκάλου απευθύνεται στο δάσκαλο και έχει ως στόχο να προτείνει κάποιους τρόπους αξιοποίησης του υλικού που περιέχεται στο Βιβλίο του Μαθητή και στο Τετράδιο Εργασιών. Είναι βέβαιο, όμως, ότι εναλλακτικούς τρόπους μπορεί να προτείνει και ο ίδιος ο δάσκαλος κρίνοντας πάντοτε με βάση το επίπεδο και τις ανάγκες της τάξης του. Η βασική αρχή που διέπει τη συγγραφή του Βιβλίου του Δασκάλου είναι ότι η δυνατή αξιοποίηση του διδακτικού υλικού δεν είναι μία. Γι’ αυτό και στόχος του είναι να αποτελέσει ένα χρήσιμο και ευέλικτο εργαλείο δουλειάς και όχι ένα περιχαρακωμένο και άκαμπτο πλαίσιο εργασίας.