Δήλος

Δήλος

Language: Greek

by Χατζηδάκης Π. Ι.

online Source

Categories

Museums

Ο αφιερωματικός τόμος περιέχει φωτογραφίες εκθεμάτων του Αρχαιολογικού Μουσείου Δήλου καθώς και φωτογραφίες του αρχαιολογικού χώρου της Δήλου και μνημείων αυτού που υπάγονται στην ΚΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.