Δημήτριος Κ. Δούνης: Μέθοδοι διδασκαλίας και μελέτης βιολιού

Δημήτριος Κ. Δούνης: Μέθοδοι διδασκαλίας και μελέτης βιολιού

Language: Greek

by Αναστάσιος Αναστασιάδης

pdf Source

Categories

Music Miscellaneous

Στόχος της εργασίας είναι να παραθέσει στοιχεία από τη ζωή και το έργο ενός εκ των σημαντικότερων αλλά και αμφιλεγόμενων δασκάλων στην ιστορία του βιολιού.

Πσστ, κάποιος χρειάζεται τα παλιά σου βιβλία!        Πούλησέ τα!