Ελευσίνα: Ο Αρχαιολογικός Χώρος και το Μουσείο

Ελευσίνα: Ο Αρχαιολογικός Χώρος και το Μουσείο

Language: Greek

by Παπαγγελή Καλλιόπη

online Source

Categories

Museums

Ο αφιερωματικός τόμος περιέχει φωτογραφίες εκθεμάτων του Αρχαιολογικού Μουσείου Ελευσίνας καθώς και φωτογραφίες του αρχαιολογικού χώρου της Ελευσίνας και μνημείων αυτού που υπάγονται στην Γ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.