Η μυστική ζωή των ποιημάτων

Η μυστική ζωή των ποιημάτων

Language: Greek

by Κουτσουμπέλη Χλόη, Παπαθεοδωρόπουλος Παναγιώτης

pdf

Categories

Poetry

Photography

Ο Παναγιώτης Παπαθεοδωρόπουλος σχολιάζει φωτογραφικά ένα ποίημα της Χλόης Κουτσουμπέλη.