Κόκκινο στο μαύρο

Κόκκινο στο μαύρο

Language: Greek

by Παπαθεοδωρόπουλος Παναγιώτης

pdf

Categories

Photography

Κάθε φωτογραφία να προσπαθήσει να σας πει μια μικρή τρυφερή ιστορία. Θα είναι διαφορετική για τον καθένα σας αλλά ελπίζω να σας αγγίξει…