Λατινικά Λυκείου - Βιβλίο Καθηγητή

Λατινικά Λυκείου - Βιβλίο Καθηγητή

Language: Greek

by Σαββαντίδη Γ., Πασχάλη Μ.

pdf

Το βιβλίο του καθηγητή για τα Λατινικά και των δύο τάξεων του Λυκείου. Περιλαμβάνει τα 20 κείμενα της Β’ Λυκείου και τα 30 κείμενα της Γ’ Λυκείου. Περιέχει για κάθε μάθημα σχετική Εισαγωγή (με σχετικές παραπομπές και αναφορά στην πηγή του κειμένου), συμπληρωματικές παρατηρήσεις και οδηγίες, μετάφραση του κειμένου και απαντήσεις των ασκήσεων.

Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων
Αθήνα, Έκδοση 1996