Ομηρικά έπη Οδύσσεια Α

Ομηρικά έπη Οδύσσεια Α' Γυμνασίου - Βιβλίο Καθηγητή

Language: Greek

by Μαρία Σαμαρά, Κωνσταντίνος Τοπούζης

pdf Source

Categories

2nd Middle School

Το βιβλίο του Εκπαιδευτικού “Ομηρικά έπη: Οδύσσεια” γράφτηκε με σεβασμό στον/στη συνάδελφο, αλλά και με πρόθεση να τον/τη στηρίξει στο δύσκολο οσο και σαγηνευτικό έργο της διδασκαλίας, είναι δε συμπληρωματικό του αντίστοιχου Βιβλίου του Μαθητή. Αυτονόητο είναι επομένως, ότι ο/η εκπαιδευτικός που θα αναλάβει να διδάξει την Οδύσσεια χρειάζεται να γνωρίζει και τα δύο βιβλία, για να κάνει τις κατάλληλες επιλογές, που θα συμπληρώνουν τον προσωπικό του/της προβληματισμό και σχεδιασμό της διδασκαλίας.