Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιώς

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιώς

Language: Greek

by Σταϊνχάουερ Γεώργιος

online Source

Categories

Museums

Ο αφιερωματικός τόμος περιέχει φωτογραφίες εκθεμάτων του Αρχαιολογικού Μουσείου Πειραιά καθώς και φωτογραφίες του περιβάλλοντος αρχαιολογικού χώρου και μνημείων αυτού που υπάγονται στην ΚΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.