Μουσική Γ

Μουσική Γ' Γυμνασίου - Βιβλίο εκπαιδευτικού

Γλώσσα: Ελληνικά

pdf

Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών της Μουσικής, σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος είναι «η ανάπτυξη και η καλλιέργεια της ικανότητας για αισθητική απόλαυση κατά την ακρόαση, εκτέλεση και δημιουργία της μουσικής ως μία από τις εκδηλώσεις καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργικότητας του ανθρώπου».

Οι στόχοι του Προγράμματος Σπουδών της Μουσικής είναι:

  • Να αναπτύξει την ικανότητα στη λύση προβλημάτων, στην κριτική σκέψη και στη λήψη αποφάσεων μέσω των εμπειριών με τη μουσική.
  • Να αναπτύξει τη βασική εκπαίδευση στη μουσική, συμπεριλαμβανομένων της ακρόασης, του τραγουδιού ή/και του παιξίματος οργάνων, της μουσικής ανάγνωσης και γραφής της μουσικής.
  • Να αναπτύξει μια θετική στάση απέναντι στη μουσική.
  • Να αναπτύξει μια εκτίμηση της μουσικής και τη σημασία της στον πολιτισμό μας και στους άλλους πολιτισμούς μέσω της συμμετοχής και της κριτικής σκέψης.
  • Να συμβάλει στη γενική ανάπτυξη του μαθητή.

Το νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος της μουσικής συνάδει, στη δο μή και στο περιεχόμενό του, με πολλές από τις νέες εξελίξεις-τάσεις στον τομέα της Μουσικής Παιδαγωγικής. Είναι πολύ κοντά στην τάση της πραξιακής φιλοσοφίας για τη μουσική εκπαίδευση, όπου δίνεται έμφαση στη μουσική πράξη και μουσική δημιουργία.

Η εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος, αποτελεί πρόκληση όχι μόνο για τη μουσική εκπαίδευση στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές άλλες χώρες. Παράλληλα, αναδεικνύει και το γεγονός πως το να διδάσκει κανείς μουσική δεν είναι το ίδιο με το να διδάσκει «για» τη μουσική.

Για να εφαρμοστεί στην πράξη ένα τέτοιο απαιτητικό και καινοτόμο πρόγραμμα που εστιάζει κυρίως στην ενασχόληση των μαθητών με την ενεργή μουσική δημιουργία, χρειάζεται αρκετή δουλειά από τον εκπαιδευτικό αλλά και υποστήριξη στο έργο του.

Τα υλικά διδασκαλίας είναι σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία και αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος στο οποίο βασίζονται αλλά και υπηρετούν.

Πσστ, κάποιος χρειάζεται τα παλιά σου βιβλία! Πούλησέ τα!