Προσεγγίζοντας τις βιολογικές ρίζες της εγκληματικής συμπεριφοράς - Εισαγωγή στη Βιοκοινωνική Εγκληματολογία

Προσεγγίζοντας τις βιολογικές ρίζες της εγκληματικής συμπεριφοράς - Εισαγωγή στη Βιοκοινωνική Εγκληματολογία

Γλώσσα: Ελληνικά

Χρήστος Τσουραμάνης

pdf

Κατηγορίες

Γεννετική

Το περιεχόμενο του βιβλίου αυτού αποτελεί κατά κύριο λόγο, μια επισκόπηση των δεδομένων πάνω στα οποία θεμελιώνει τις σημερινές θέσεις της η Βιοκοινωνική Εγκληματολογία. Επιπλέον όμως, αναφερόμαστε σε αυτό και στις απόψεις που διατυπώθηκαν από τους υποστηρικτές των πρώτων βιολογικών θεωριών, για να είναι δυνατό να γίνουν ενδεχόμενες συγκρίσεις με τις σημερινές. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκουμε να προσεγγίσουμε διαχρονικά το μεγαλύτερο μέρος των ζητημάτων που αφορούσαν και αφορούν τις βιολογικές ρίζες της ανθρώπινης εγκληματικής συμπεριφοράς.

Πσστ, κάποιος χρειάζεται τα παλιά σου βιβλία! Πούλησέ τα!