Εκκλησιαστικές Σύνοδοι και Πολιτισμός

Εκκλησιαστικές Σύνοδοι και Πολιτισμός

Γλώσσα: Ελληνικά

Ιωάννης Ρωμανίδης

pdf Πηγή

Κατηγορίες

Ορθοδοξία

Απόσπασμα: Το κλειδί δια την κατανόησιν της μεταβολής της Ορθοδόξου Καθολικής Παραδόσεως από παρανόμου εις νόμιμον θρησκείαν και κατόπιν εις επίσημον Εκκλησίαν, έγκειται εις το γεγονός, ότι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία διεπίστωσε, ότι δεν είχε απέναντί της απλώς μίαν επί πλέον μορφήν θρησκείας ή φιλοσοφίας, αλλά μίαν καλώς ωργανωμένην Εταιρίαν Ψυχιατρικών Κλινικών, αι οποίαι εθεράπευον την αναζητούσαν την ευδαιμονίαν ασθένειαν της ανθρωπότητος και παρήγον φυσιολογικούς πολίτας με ανιδιοτελή αγάπην, αφιερωμένους εις την ριζικήν θεραπείαν των προσωπικών τους και των κοινωνικών νοσημάτων. Η σχέσις που ανεπτύχθη μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας, ήτο ακριβώς αντίστοιχος προς την σχέσιν μεταξύ Κράτους και συγχρόνου Ιατρικής.

Απελευθέρωσε τα βιβλία σου! Πούλησέ τα!

Προτείνουμε επίσης

Η προσέλευση στη θεία Μετάληψη
Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος
Οι 52 δαίμονες της χαρτοπαιξίας
Αρχιμ. Χαράλαμπος Βασιλόπουλος
Λόγοι Γ
Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης