Ασκήσεις Συνεργασίας από Απόσταση

Ασκήσεις Συνεργασίας από Απόσταση

Γλώσσα: Ελληνικά

Ιωάννα Μανάφη

pdf

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει δώδεκα «μελέτες περίπτωσης»-«παραδείγματα» συνεργατικών δραστηριοτήτων που μπορεί να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ένας εκπαιδευτικός με τους μαθητές του σε συνθήκες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αξιοποιώντας τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία. Παράλληλα, προσφέρει σύντομες πληροφορίες για τα διαδικτυακά εργαλεία που προτείνονται προς αξιοποίηση στις συγκεκριμένες διδακτικές προτάσεις εφαρμογής. Πρωταρχικός στόχος του βιβλίου, βέβαια, δεν είναι να παρουσιάσει τα εργαλεία και τις δυνατότητές τους, γιατί αυτά αλλάζουν συχνά, αλλά να θέσει το παιδαγωγικό και διδακτικό πλαίσιο για την αξιοποίηση οποιουδήποτε εν τέλει ψηφιακού περιβάλλοντος, που κρίνεται κατάλληλο από τον εκπαιδευτικό, με στόχο την εμπλοκή των μαθητών σε συνεργατικές δραστηριότητες από απόσταση.

Πσστ, κάποιος χρειάζεται τα παλιά σου βιβλία! Πούλησέ τα!

Προτείνουμε επίσης