Κλίμαξ Οσίου Ιωάννου του Σιναϊτου

Κλίμαξ Οσίου Ιωάννου του Σιναϊτου

Γλώσσα: Ελληνικά

pdf

Κατηγορίες

Ορθοδοξία

Λόγος ασκητικός επονομαζόμενος “Πλάκες Πνευματικαί” του Αββά Ιωάννου, καθηγουμένου των μοναχών του όρους Σινά.

Νεοελληνικὴ ἀπόδοση: Ἱερὰ Μονὴ Παρακλήτου

Απελευθέρωσε τα βιβλία σου! Πούλησέ τα!