Δρόμοι Παλιοί

Δρόμοι Παλιοί

Γλώσσα: Ελληνικά

Ιωάννης Τσιουράκης

pdf

Κατηγορίες

Ποίηση

Ημέρες κενές.
Γυμνές ακόμα κι από ερημιά.

Πσστ, κάποιος χρειάζεται τα παλιά σου βιβλία! Πούλησέ τα!

Προτείνουμε επίσης

Ψυχές
Μαρία Παύλου
Αίθουσα αναμονής - Εισητήρια
Ιωάννης Τσιουράκης
Θεραπεύον Χάος
Λάμπρος Καντίλας