Γεώργιος Γεμιστός-Πλήθων

Γεώργιος Γεμιστός-Πλήθων "Ο αναγεννησιακός Έλλην " στα τελευταία χρόνια του Βυζαντίου

Γλώσσα: Ελληνικά

Χρήστος Σκουτέλας

pdf

Κατηγορίες

Ελλάδα

Ιστορική μελέτη που έχει σκοπό να προσεγγίσει την προσωπικότητα του Γεωργίου Γεμιστού Πλήθωνα , της πιο σημαντικής πνευματικής μορφής του 15ου αιώνα, που οι μαθητές του έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην διάδοση του βυζαντινού πολιτισμού στην αρχή της αναγέννησης στον δυτικό κόσμο.

Πσστ, κάποιος χρειάζεται τα παλιά σου βιβλία! Πούλησέ τα!