ΘΕΜΑΤΑ  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ  ΤΥΧΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΥΧΗΣ

Γλώσσα: Ελληνικά

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΕΑΣ

pdf

Κατηγορίες

Στατιστική

Προσπάθεια του συγγραφέα, είναι η αναθεώρηση της επικρατούσας έως τώρα αντίληψης, η οποία θεωρεί την κανονική κατανομή ως το “έμβλημα της τυχαιότητας”, επομένως και του οποιουδήποτε στοχαστικού μεγέθους. Αυτό επιτυγχάνεται, μέσα από σχετικά απλά αριθμητικά παραδείγματα, τα οποία οδηγούν στο συμπέρασμα, οτι η κατασκευή μιας κανονικής κατανομής, είναι δυνατόν να προέλθει, ακόμα και με τη χρήση απολύτως συγκεκριμένων αλγορίθμων και γενικώς, ως ένα αποτέλεσμα εφαρμογής, μη στοχαστικών μεθόδων ! Το επόμενο στάδιο, είναι η διατύπωση του θεωρητικού μοντέλου του “εργοστασίου τύχης”, συνοδευόμενο και από το αντίστοιχο μαθηματικό μοντέλο, με εκπληκτικά αποτελέσματα ! Πρόκειται για ένα έργο, το οποίο ανοίγει νέους ορίζοντες, στον τομέα της μελέτης των στοχαστικών φαινομένων, διαμορφώνοντας παράλληλα το έδαφος και για την ανάπτυξη, πολλών άλλων επιστημονικών απόψεων.

Θα δώσεις στα παλιά σου βιβλία μια δεύτερη ευκαιρία; Πούλησέ τα!