Λογοτεχνία Γ

Λογοτεχνία Γ' Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης: Βιβλίο Καθηγητή

Γλώσσα: Ελληνικά

Κώστας Ακρίβος, Δ. Αρμάος, Τασούλα Καραγεωργίου, Ζωή Μπέλλα, Δήμητρα Μπεχλικούδη

pdf

Κατηγορίες

Γ΄ Λυκείου

Βιβλίο καθηγητή για τη Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ’ Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης.

Το βιβλίο του Καθηγητή για το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ’ τάξης του Ενιαίου Λυκείου περιλαμβάνει -ταξινομημένα κατά ενότητες που παρακολουθούν τις αντίστοιχες του Βιβλίου του Μαθητή – πλούσια βιβλιογραφία, εκτενή κριτικογραφικά αποσπάσματα, ποικίλες ερμηνευτικές προσεγγίσεις των ανθολογημένων στο βιβλίο του Μαθητή κειμένων, ειδικούς διδακτικούς στόχους, τις αναγκαίες επισημάνσεις για την υποβοήθηση του διδακτικού έργου, σχέδια διδασκαλίας, προτάσεις για τη διδακτική προσέγγιση του μαθήματος, και σε αρκετές περιπτώσεις, παράλληλα κείμενα.

Είναι ένα βιβλίο προορισμένο να αποτελέσει εργαλείο στα χέρια του Φιλολόγου που διδάσκει “Νεοελληνική Λογοτεχνία” στην Γ’ τάξη του Ενιαίου Λυκείου. Από το βιβλίο αυτό καλείται ο διδάσκων να αντλήσει το υλικό που εκείνος αξιολογεί ως χρήσιμο και να το αξιοποιήσει στη συνέχεια στη διδακτική πράξη με τρόπο που να υπηρετούνται οι ευρύτεροι στόχοι διδασκαλίας του μαθήματος.

Δεν θα ήταν ίσως άσκοπο να επισημανθεί και πάλι πως στο μάθημα της Λογοτεχνίας, το μορφωτικό αγαθό είναι πάντοτε το λογοτεχνικό κείμενο και ως εκ τούτου ο προορισμός του παρόντος βιβλίου είναι αυστηρά επικουρικός. Εξάλλου η Ιστορία της Λογοτεχνίας και η Θεωρία της Λογοτεχνίας δεν διδάσκονται ούτε εξετάζονται αυτόνομα. Στοιχεία μόνο της ιστορίας ή της θεωρίας μπορούν ενίοτε να αξιοποιηθούν διδακτικά, πάντοτε όμως στον βαθμό που έχουν μία άμεση ή έμμεση σχέση με το κείμενο και επομένως βοηθούν στην ουσιαστικότερη και γονιμότερη επικοινωνία μαζί του.

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που οι βιβλιογραφικές αναφορές είναι ιδιαίτερα πλούσιες και οι προσφερόμενες ερμηνευτικές προσεγγίσεις των κειμένων ιδιαίτερα πολλές, συχνά ποικίλες και ενίοτε διιστάμενες. Το βιβλίο αυτό τις προσφέρει, όχι για να δημιουργήσει την υποχρέωση να χρησιμοποιηθούν οπωσδήποτε ως διδακτική ύλη, αλλά μεταξύ άλλων για να συμβάλει, κατά το δυνατό, στην ενημέρωση του επιφορτισμένου με πολλά διδακτικά βάρη φιλολόγου απαλλάσσοντάς τον από τον φόρτο κάποιων συχνά άγονων βιβλιογραφικών αναζητήσεων.

Σε κάθε περίπτωση, το βιβλίο αυτό εκπληρώνει τον στόχο του, όταν το υλικό του δεν εκτοπίζει από το κέντρο του διδακτικού ενδιαφέροντος, το κείμενο, αλλά παρέχει ιδέες και ερεθίσματα που, αξιοποιημένα κατάλληλα, γονιμοποιούν τη σχέση των μαθητών με τη Λογοτεχνία κινητοποιώντας την κρίση, την ευαισθησία και την αναγνωριστική δεκτικότητά τους.

Θες να βγάλεις χαρτζιλίκι από τα παλιά σου βιβλία; Πούλησέ τα!