Πωλήσεις από το τηλέφωνο

Πωλήσεις από το τηλέφωνο

Γλώσσα: Ελληνικά

Σάββας Αλοίμονος

pdf

Το τηλέφωνο είναι αναντικατάστατο εργαλείο για τις εργασίες κάθε επιχείρησης. Γι αυτό όσοι εργάζονται σε επιχειρήσεις, πρέπει να γνωρίζουν άριστα τους κανόνες της τηλεφωνικής επικοινωνίας. Πώς να φέρονται δηλαδή, επικοινωνώντας τηλεφωνικά με πελάτες και τι να αποφεύγουν, ώστε να υπηρετούν αποτελεσματικά τους σκοπούς της επιχείρησης,.
Το εγχειρίδιο προσφέρει τις πρακτικές οδηγίες και τις ιδέες που χρειάζεται κάθε επαγγελματίας, επιχειρηματίας και στέλεχος επιχείρησης, αλλά και καθένας που ενδιαφέρεται να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του τηλεφώνου, σαν μέσου τηλεπώλησης, ακόμη κι από το σπίτι.

Πσστ, κάποιος χρειάζεται τα παλιά σου βιβλία! Πούλησέ τα!