Κείμενα αντικείμενα μαθηματικής εκπαίδευσης - Όψεις και ζητήματα μάθησης και διδασκαλίας των μαθηματικών

Κείμενα αντικείμενα μαθηματικής εκπαίδευσης - Όψεις και ζητήματα μάθησης και διδασκαλίας των μαθηματικών

Γλώσσα: Ελληνικά

Δημήτρης Χασάπης

pdf

Συλλογή είκοσι κειμένων, τα οποία έχουν δημοσιευτεί ή παρουσιαστεί σε ομιλίες και συνέδρια, και τα οποία συνδέονται θεματικά μεταξύ τους ή κάποια από αυτά επικαλύπτονται, αλλά όχι σε κομβικά τους σημεία. Δεν έχουν γραφεί και δεν παρουσιάζονται ως κεφάλαια ενός βιβλίου, αλλά ως αυτοτελείς προσεγγίσεις των πολύπλοκων όψεων της μάθησης και της διδασκαλίας των μαθηματικών στο σχολείο. Τα κείμενα αυτής της συλλογής αυτής δεν επιδιώκουν να δώσουν απαντήσεις στο πλήθος των ερωτημάτων που εγείρουν τα θέματα που θίγουν, αλλά να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός πλαισίου προβληματισμού και συζήτησης για τα θέματα αυτά, αλλά και όλα τα συναφή ζητήματα που σχετίζονται με τη μάθηση και τη διδασκαλία των μαθηματικών στο σχολείο και εκτός του σχολείου.

Θες να βγάλεις χαρτζιλίκι από τα παλιά σου βιβλία; Πούλησέ τα!