Αντιστηρίξεις - Υποστυλώσεις σε επιχειρήσεις κατάρρευσης κτιρίων

Αντιστηρίξεις - Υποστυλώσεις σε επιχειρήσεις κατάρρευσης κτιρίων

Γλώσσα: Ελληνικά

Κωνσταντίνος Νίκας

pdf

Το συγκεκριμένο τεχνικό εγχειρίδιο έχει στόχο να δώσει σε κάθε Πυροσβέστη-Διασώστη τα γνωστικά εργαλεία ώστε να επεμβαίνει σε ένα συμβάν ολικής κατάρρευσης ή μερικής αστοχίας κτιρίου, με την μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Η αντιστήριξη ή υποστύλωση μίας κατασκευής ή τμημάτων αυτής τα οποία έχουν υποστεί βλάβες λόγω ενός σεισμού ή οποιαδήποτε άλλης φυσικής ή ανθρωπογενούς αιτίας, είναι μία πολύπλοκή και πολυπαραγοντική διαδικασία που χρειάζεται μεγάλη προσοχή και εμπειρία, ενώ απαιτεί εξειδικευμένη γνώση των μηχανισμών αστοχίας αλλά και της στατικής συμπεριφοράς μίας κατασκευής. Η υποστύλωση ενός μικρού ανοίγματος, το οποίο μας εξασφαλίζει πρόσβαση σε εγκλωβισμένους, η υποστύλωση μιας πλάκας για την εξασφάλισή της έναντι μετακίνησης από ένα μετασεισμό, η υποστύλωση ενός τοίχου ή ενός μπαλκονιού δίπλα από τα οποία καλούμαστε να επιχειρήσουμε, είναι κάποια από τα παραδείγματα αντιστηρίξεων ή υποστυλώσεων που χρησιμοποιούμε σε μια επιχείρηση με σκοπό να μειώσουμε την ήδη μεγάλη επικινδυνότητα μιας τέτοιας επιχείρησης.

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο έχει στόχο να δώσει σε κάθε Πυροσβέστη-Διασώστη τα γνωστικά εργαλεία ώστε να επεμβαίνει σε ένα συμβάν ολικής κατάρρευσης ή μερικής αστοχίας κτιρίου, με την μέγιστη δυνατή ασφάλεια, τόσο για τον ίδιο όσο και για τον διασωζόμενο, να χρησιμοποιεί τα διαθέσιμα εργαλεία με το βέλτιστο δυνατό τρόπο και να μπορεί να αξιολογεί τις επικινδυνότητες στο πεδίο εργασίας του και είτε να τις αίρει, μέσω κατάλληλων τεχνικών, είτε να τις περιορίζει έως ότου ολοκληρωθεί η επέμβαση του στο συμβάν.

Γράφτηκε δε, ώστε να είναι κατανοητό από μη ειδικούς αλλά ταυτόχρονα να περιέχει και όλη την αναγκαία πληροφορία για την εφαρμογή σωστών, ασφαλών και αποδοτικών υποστηρίξεων σε ένα πεδίο κατάρρευσης, και να αποτελέσει ένα βοηθητικό εργαλείο τόσο για τους συναδέλφους που εργάζονται σε μια πυροσβεστική βάρδια και θα κληθούν να αντιμετωπίσουν ένα συμβάν κατάρρευσης στα πρώτα του λεπτά, όσο και για τους επικεφαλής και τα μέλη των εξειδικευμένων ομάδων έρευνας και διάσωσης του Σώματος.

Θες να βγάλεις χαρτζιλίκι από τα παλιά σου βιβλία; Πούλησέ τα!

Προτείνουμε επίσης

«Ο φωτογράφος της Ειδομένης»
ομάδα διαχείρισης ιστοσελίδας της Ειδομένης
Πως το είπες;
Μάνος Σιφονιός
ΜΙΑ ΖΩΗ ΠΑΛΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ (ΔΕΛΙΒΟΡΙΑΣ) & ΥΙΟΙ