The Acropolis Museum

The Acropolis Museum

Γλώσσα: Αγγλικά

Ismene Trianti

online Πηγή

Κατηγορίες

Μουσεία

This edition includes photographs of the archaeological exhibits of the Acropolis Archaeological Museum, as well as photographs of the archaeological site of Acropolis and its monuments, that are overseen by the 1st Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities of the Hellenic Ministry of Culture. The Hellenic Ministry of Culture has the copyright in these photographs and in the antiquities that constitute their subject and the Archaeological Receipts Fund receives the royalties from their publication.

Παλιά, καλά βιβλία έχεις; Πούλησέ τα!