The Art of Ancient Egypt

The Art of Ancient Egypt

Γλώσσα: Αγγλικά

Edith Watts

pdf Πηγή

Κατηγορίες

Τέχνες στην Αφρική

The art of ancient Egypt and the collection of The Metropolitan Museum of Art come together in this comprehensive resource for educators, which includes summaries of ancient Egyptian history and art, lesson plans and classroom activities, and a glossary.

The descriptions of the works and other information are aimed at increasing knowledge and pleasure in viewing Egyptian art at the Metropolitan or other museums. The materials can be adapted for students of all ages, interests, and abilities, and can be used to enrich any curriculum.

Απελευθέρωσε τα βιβλία σου! Πούλησέ τα!