Πληροφορική Γενικά

Βιβλία Πληροφορική Πληροφορική Γενικά

Πσστ, κάποιος χρειάζεται τα παλιά σου βιβλία! Πούλησέ τα!
«ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ - Τεύχος 24ο»
Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας
Digital competence of school leaders
Γεώργιος Ραφτούλης
Digital Competence
Δήμητρα Κόνιαρη