Τεχνητή Νοημοσύνη και οι εφαρμογές της στην Ιατρική

Τεχνητή Νοημοσύνη και οι εφαρμογές της στην Ιατρική

Γλώσσα: Ελληνικά

Δημήτριος Ι. Γκορίλας

pdf

Διανύοντας τον πρώτο αιώνα της τρίτης χιλιετίας, η ανθρωπότητα βιώνει έντονα την επίδραση της «4ης Βιομηχανικής Επανάστασης» μέσω μεταμορφωτικών τεχνολογικών εξελίξεων. Στις πιο σημαντικές συγκαταλέγεται η ανάδυση νέων πεδίων της Πληροφορικής, όπως είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη. Το γεγονός αυτό, ώθησε την ανθρώπινη παραγωγικότητα και δημιουργικότητα να πετύχει υψηλότερα ποσοτικά και ποιοτικά επίπεδα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί στον τομέα της ιατρικής, η αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού και η βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών ιατρικής φροντίδας προς όφελος της ανθρωπότητας.
Σε αυτό το βιβλίο παρουσιάζεται και αναλύεται η τεχνολογία της Τεχνητής Νοημοσύνης καθώς και ο ρόλος της στη σύγχρονη Ιατρική. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στους ηθικούς προβληματισμούς που προκύπτουν από τη χρήση της.

Θες να βγάλεις χαρτζιλίκι από τα παλιά σου βιβλία; Πούλησέ τα!