ΙΔΑΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΙΔΑΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ

Γλώσσα: Ελληνικά

Γιάννης Καρόζης

pdf

Ιδανικό Κτίριο
Το ιδανικό κτίριο, είναι ένας γνωστός αντικειμενικός σκοπός προς τον οποίο κατευθύνονται οι ενέργειες προς επίτευξή του.
Το ιδανικό κτίριο, είναι η ιδανική σκηνή που εκφράζει πως θα έπρεπε να είναι ένας χώρος, ένας τομέας, ένα κτίριο.
Αν κάποιος δεν έχει οραματιστεί μια ιδανική σκηνή με την οποία να συγκρίνει την υπάρχουσα, δεν θα μπορεί να αναγνωρίσει τυχόν απομάκρυνση από αυτήν.
Το ιδανικό κτίριο είναι ένα πολύτιμο προϊόν. Είναι ένα προϊόν που μπορεί να ανταλλάξει κανείς με υπηρεσίες ή αγαθά της κοινωνίας.
Συμπερασματικά, το ιδανικό κτίριο, έχει άριστη αρχιτεκτονική, λειτουργικότητα, αισθητική, διακόσμηση, είναι οικολογικό και σπαταλά μηδενική ενέργεια προς το περιβάλλον για την λειτουργία του.

Πσστ, κάποιος χρειάζεται τα παλιά σου βιβλία! Πούλησέ τα!