Πως η αυτοαξιολόγηση οδηγεί στην συνειδητή αυτοπαιδαγώγηση και αυτοβελτίωση

Πως η αυτοαξιολόγηση οδηγεί στην συνειδητή αυτοπαιδαγώγηση και αυτοβελτίωση

Γλώσσα: Ελληνικά

Παπαϊωάννου Ευάγγελος

pdf

Κατηγορίες

Ψυχολογία

Στο παρόν βιβλίο θα γίνει εμβάθυνση στους μηχανισμούς της αυτοβελτίωσης και στην επίδραση που έχει σε αυτήν η αυτοαξιολόγηση και η συνειδητή αυτοπαιδαγώγηση. Και αυτό γιατί δεν αρκεί, το να εκτίθεται κάποιος σε “σοφές” πληροφορίες χωρίς να εμβαθύνει στον Εαυτό του. Γι’ αυτό θα ακολουθήσει και μία ανάλυση της δομής του Εαυτού, προκειμένου να αποκαλυφθούν οι ανώτερες και οι κατώτερες υποστάσεις του.
Όλες αυτές οι υποστάσεις, θα συνδεθούν, με την βοήθεια εννοιολογικών χαρτών (ιεραρχικής μορφής). Η αξία της εκάστοτε υπομέρους υπόστασης του Εαυτού είναι μεγάλη και όσο υψηλότερα αγγίξει με την κατανόησή του το άτομο, τόσο θα μπορέσει να εμβαθύνει στις αιτίες των όσων διαδραματίζονται στη κοινωνική του ζωή, στη ζωή του πλανήτη ή και της Ζωής πέραν της ύλης.
Μόνο να γνωρίσει κάποιος ότι διαθέτει σημαντικότερες πλευρές πέραν του σώματος αυτού, μπορεί να μεταλλάξει την συμπεριφορά του και την ψυχική του υγεία. Γι’ αυτό και δεν πρόκειται να δοθούν κανόνες για να εφαρμόσει κάποιος (καταπιέζοντας άλλες πλευρές του εαυτού του), αλλά η επίγνωση των όσων ειπωθούν, είναι αυτή που αναμένεται να επιφέρει την αλλαγή.
Θα δοθούν κριτήρια αυτοαξιολόγησης, βήματα αυτοπαιδαγώγησης και τα αναμενόμενα στάδια της
αυτοβελτίωσης του ατόμου.

Έχεις βιβλία που δεν χρειάζεσαι; Πούλησέ τα!