Συμβουλευτική και Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός στην εποχή της διαθεματικότητας: από τη θεωρία στην πράξη

Συμβουλευτική και Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός στην εποχή της διαθεματικότητας: από τη θεωρία στην πράξη

Γλώσσα: Ελληνικά

Νίκος Ζήκος & Τάσος Μιχαηλίδης

pdf

Κατηγορίες

Διδακτική Γενικά

Το παρόν βιβλίο αποτελεί μια διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ) ως γνωστικό αντικείμενο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το εκπαιδευτικό υλικό παρουσιάζει εκπαιδευτικές δράσεις που υλοποιήσαμε από κοινού οι συγγραφείς στη σχολική κοινότητα, θεωρώντας ότι μπορούν να λειτουργήσουν ως καλές πρακτικές μιας πιο διεπιστημονικής και σύγχρονης διδακτικής διαμεσολάβησης του ΣΕΠ. Έτσι, πέρα από κάποια βασικά στοιχεία θεωρίας και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με το εν λόγω αντικείμενο, το πρωτότυπο υλικό που παραθέτουμε αποσκοπεί στη σύνδεση του ΣΕΠ με άλλα διδακτικά αντικείμενα. Επιπλέον, επιδιώκει να συμβάλλει στον διάλογο της σχολικής ζωής με την κοινωνική πραγματικότητα, που συνιστά βασικό στόχο των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών.
Κατ’ επέκταση, η συγκεκριμένη προσέγγιση, μέσα από τις δράσεις που περιγράφονται αναλυτικά σε όλα τα στάδια εφαρμογής τους, καλλιεργεί τη φιλαναγνωσία, τη δημιουργικότητα, την πολιτισμική ευαισθησία, τη συνεργασία και την αυτενέργεια, ενώ την ίδια στιγμή εντάσσει έννοιες, όπως η επιχειρηματικότητα, ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η οικονομική σκέψη, που μέχρι τώρα δεν έχουν βρει τη θέση που τους αρμόζει στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Γι’ αυτό επιλέξαμε να παρουσιάσουμε διδακτικά σενάρια που διαπιστώσαμε έμπρακτα ότι μπορούν να γεφυρώσουν αυτές τις αποστάσεις και ότι κινητοποιούν τους σύγχρονους εφήβους. Συνεπώς, θέλοντας να επικοινωνήσουμε με ένα κατά το δυνατόν μεγαλύτερο κοινό, δεν αποφασίσαμε απλώς να κοινοποιήσουμε το εκάστοτε εγχείρημα σε ένα ακόμα παιδαγωγικό συνέδριο, αλλά συγκροτήσαμε ένα ολοκληρωμένο υλικό με τη μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου, ελεύθερα προσβάσιμο στον φιλόξενο χώρο των εκδόσεων Μολύβι.

Πσστ, κάποιος χρειάζεται τα παλιά σου βιβλία! Πούλησέ τα!

Προτείνουμε επίσης