Απελευθέρωσε τα βιβλία σου! Πούλησέ τα!
Από πού κρατάει η σκούφια τους;
Νικόλαος Κωνσταντόπουλος
Καλύτερα Σπίτια
Γιάννης Καρόζης
Όταν υπάρχει αγάπη...
Ηλιάνα Αντρέου
Σε δρόμους του Νεπάλ
Παναγιώτα Π. Λάμπρη
Τυπολόγιο Χημείας (android app)
Μάρκος Χατζημάρκος
Θεμέλιοι Λίθοι
Δημήτριος Γκόγκας
Τυπολόγιο Φυσικής (android app)
Μάρκος Χατζημάρκος
Κύκλος τραγουδιών Άτλας
Γιώργος Σ. Κόκκινος