Θες να βγάλεις χαρτζιλίκι από τα παλιά σου βιβλία; Πούλησέ τα!
Μοναχική μου Μελωδία
Κωνσταντίνος Τζανιδάκης
Όλα για εκείνη
Κανελλία Τούντα
Το ήξερες;
Πετρόπουλος Παναγιώτης
Ψηφῖδες
Παναγιώτα Π. Λάμπρη
Αγαθά στοιχειά
Παναγιώτα Π. Λάμπρη
Λιανοτράγουδα
Παναγιώτα Π. Λάμπρη
ΣΤΑΘΜΟΙ… στόν χρόνο
Παναγιώτα Π. Λάμπρη
Χαρμολῦπες
Παναγιώτα Π. Λάμπρη
«Το πλεονέκτημα της επιλογής»
Ειρήνη Γεωργιάδου-Λειβαδά
Σε δρόμους της Κίνας
Παναγιώτα Π. Λάμπρη
Στιγμές
Παναγιώτα Π. Λάμπρη
Ροές
Παναγιώτα Π. Λάμπρη